Więcbork

Gmina Więcbork położona jest wśród malowniczych wzgórz i lasów Pojezierza Krajeńskiego. Zawiera ono ciągi południkowo rozmieszczonych rynien i równoleżnikowo zbudowanych pasów wzgórz morenowych. Pojezierze zawiera się pomiędzy głębokimi dolinami Brdy na wschodzie, Gwdy na zachodzie i Noteci na południu oraz kompleksem leśnym Borów Tucholskich na północy. Gmina znajduje się na południu centralnej części tego Pojezierza zajmując obszar 235,7 km2, co stanowi 5,3 % jego powierzchni (GUS, 2000). Ponieważ jest to teren centralny Pojezierza, stanowi niejako esencję Krajny, posiadając wszystkie cechy, które zdecydowały o uznaniu jego odrębności.

Prawie cały obszar Gminy Więcbork znajduje się w granicach Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Powstał on w 1998 roku. Obejmuje gminy Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Mrocza, Kamień Krajeński i Kęsowo. Na powierzchni 73 850 ha znajdują się gatunki podlegające ochronie. Na terenie gminy spotkać można wiele uroczysk, gdzie smętnie meandruje rzeka Orla; torfowiska, na których powszechnie spotyka się żurawie, szumiące liście monumentalnych dębów i jeziora bogate w ryby różnych gatunków. Ciekawym zjawiskiem jest też sukcesja wtórna siedlisk podmokłych i bagiennych na tereny osuszone. Przodują w tym olsy pojawiające się na równinach biogenicznych po zanikłych jeziorach. Na terenie gminy są ponadto prawnie ustanowione obszary chronionego krajobrazu: Jeziora Sypniewskie, Jeziora Więcborskie, Dolina rzeki Łobzonki i Ozy Wielowickie. Na opisywanym obszarze istnieje wiele pomników przyrody. W 1997 r. utworzono Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy "Torfowisko Mesy", obejmujący siedliska obszarów podmokłych umiejscowione w misie dawnego jeziora. W tym malowniczym miejscu znajduje się ośrodek Flis. Poniżej znajduje się mapka dojazdu do ośrodka.